Πέμπτη 25 Ιουλίου 2024
Πεζοπορικές Διαδρομές | Θράκη | Σαμοθράκη
Ν. Σαμοθράκη

Σαμοθράκη - Natura 2000

Κωδικός Περιοχής: GR1110004 | Τύπος: B
Γεωγραφικό Μήκος: 25o 30 | Γεωγραφικό Πλάτος: 40o 28
Διοικητική Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία, Θράκη | Νομός: Έβρου
Μέσο Υψόμετρο (m): 1100 | Έκταση (ha): 9550

Περιγραφή:
Tα εκτεταμένα δάση του Quercion frainetto έχουν υποβαθμιστεί εξαιτίας της έντονης υπερβόσκησης και των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Μεγάλο μέρος αυτών των δασών καλύπτεται σήμερα από σκληρόφυλλους θαμνώνες (αείφυλλα πλατύφυλλα της ευμεσογειακής ζώνης βλάστησης) και χορτολίβαδα. Επάνω από τα δασοόρια η βλάστηση που καλύπτει το έδαφος αποτελείται από ενδημικά και σπάνια είδη και χαρακτηριστικούς οικοτόπους. Τρία κύρια ρέματα στις βόρειες κλιτύες της περιοχής σχηματίζουν καταρράκτες και λιμνούλες. Το κυρίαρχο είδος της παρυδάτιας βλάστησης είναι ο ανατολικός πλάτανος. Από γεωλογική άποψη η περιοχή ανήκει στη μάζα της Ροδόπης. Το κλίμα είναι μεσογειακό.

Τύποι Οικοτόπων:
Ποταμοί της Μεσογείου με περιοδική ροή, Ορεινά και Μεσογειακά χέρσα εδάφη με ακανθώδεις θάμνους, Υψηλοί θαμνώνες με Juniperus excelsa και J. foetidissima, Στεπόμορφοι, βραχώδεις ανωδασικοί λειμώνες, Ορεινά Μεσογειακά γυμνά λιβάδια, Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε πυριτιούχα υποστρώματα των ορεινών ζωνών (και υποορεινών ζωνών της ηπειρωτικής Ευρώπης), Δάση με Quercus frainetto, Δάση πλάτανου της Ανατολής (Platanion orientalis).

Είδη φυτών:
Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα είδη φυτών της περιοχής

Είδη ζώων:
Myotis blythi, Capra aegagrus, Testudo graeca, Mauremys caspica, Elaphe quatuorlineata, Callimorpha quadripunctata.

'Aλλα σημαντικά είδη:
-Χλωρίδα: 14B, 10D -Πανίδα: 2A, 3B, 22C

Επιπτώσεις/Δράσεις:
-Θετική: - -Ουδέτερη: 501, 608, 622 (IN) / 100, 210, 220, 400, 430, 502, 511, 608, 690 (AR) -Αρνητική: 140, 180, 230, 243, 701, 948 (IN) / 140, 701 (AR)

Καθεστώς προστασίας:
-Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο: - -Διεθνές επίπεδο: -

Σπουδαιότητα:
Η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της ενδημικής και σπάνιας πανίδας και της υψηλής αισθητικής αξίας του τοπίου (πολλά ρέματα, καταρράκτες και λιμνούλες). Η άγρια πανίδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό στοιχείο του δασικού τοπίου, εάν δημιουργηθούν ευνοϊκοί οικότοποι κατά μήκος του δρόμου, στις περιοχές για αναψυχή καθώς και στα ξέφωτα. Το εκτεταμένο δάσος από Platanus orientalis είναι ένα πολύ όμορφο μέρος του νησιού.

 

Προηγούμενο:
 
  EnglishGermanSpanishFrenchItalian  
  :: Ν. Σαμοθράκη
 
Γενικά
Η ιστορία της Σαμοθράκης
Τα αξιοθέατα του νησιού
Χλωρίδα- Πανίδα
Πεζοπορικές διαδρομές στο νησί
Χάρτες - Βιβλία – Βιβλιογραφία
Σαμοθράκη - Natura 2000
 
  :: Πεζοπορ. Διαδρομές Νομού
  :: ΦΩΤΟΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
  :: ΜΕΛΗ
  Διαφημιστείτε στο pezoporia.gr | Συντελεστές | Links
  Created by Nidus Co. (c)2004